Het internet staat vol met internet marketing jargon en vaak onbegrijpelijke termen.

In de onderstaande lijst vind je de meest gebruikelijke woorden met betrekking tot internet marketing, websites en zoekmachine optimalisatie.

Indien er woorden of termen zijn, waarvan jij denkt dat deze zeker opgenomen moeten worden, schrijf het dan in de comments sectie (klik hier) onder deze blog.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

A

Above the fold / Boven de vouw – Het gedeelte van de webpagina dat een bezoeker direct kan zien zonder naar beneden te scrollen

Affiliate – Een vertegenwoordiger of adverteerder van een winkel of product die betaald krijgt met een deel van de verkoopprijs

Affiliate marketing – Verkoop van producten van een derde voor een deel van de verkoopprijs, zowel percentage als vast bedrag mogelijk.

Alexa ranking – Alexa meet het verkeer naar een website en geeft op basis van dat verkeer de site een ranking. Hoe lager hoe beter.

Algorithm / Algorithm – Een aantal criteria op webpagina’s in te delen in de zoekresultaten. Veelal gebruikt in Google Search Algorithm.

Algoritmische Penalty – Een straf van Google op grond van interne en externe backlinks waardoor de website lager in de zoekresultaten tevoorschijn komt.

ALT Tag – korte HTML code bij een plaatje om een beschrijving te tonen wanneer een bezoeker met de muis boven het plaatje staat. Deze code wordt ook gebruik om het plaatje te categoriseren door o.a. Google.

Analytics – Data analyse van het bezoekersgedrag. Zie ook Google Analytics.

Article Spinning – Het automatisch vervaardigen van verschillende versies van een stuk tekst door woorden te vervangen met hun synoniemen.

Authority – De waarde van een op grond van factoren als populariteit, backlinks, verkeer, social media. Hoe hoger de authority hoe beter een site staat aangeschreven.

Autoresponder – Online dienst die mailinglijsten aanmaakt en automatisch emails kan versturen.

UP ↑

 

B

Back End Product – Een bepaald product in de salesfunnel

Backlink – De link van een andere site naar jouw website

Benefits – De voordelen van een product voor de gebruiker (zie ook Features).

Benefits of the Benefits – De verbetering van iemands leven als gevolg van de voordelen van je product.

Black Hat SEO – Een onethische agressieve en door Google verboden vorm van zoekmachine optimalisatie.

Blog – Verzameling artikelen over een bepaald onderwerp die regelmatig worden aangevuld.

Blogger – Iemand die regelmating blogartikelen schrijft en plaatst.

Bot – Computer gestuurde bezoeker. Gebruikt door spammers en zoekmachines.

Bounce Rate – Het percentage dat de website direct verlaat zonder pagina’s te bezoeken.

Breadcrumbs / Broodkruimelspoor – Een navigatieregel op de website die een bezoeker laat zien waar hij zich op de site bevindt.

Broadcast – Een eenmalige email via een autoresponder aan een (gedeelte van een) maiinglijst.

Broken Link – Een backlink die naar een niet (meer) bestaande pagina verwijst en leidt tot een 404-error

UP ↑

 

C

Cache – Statisch opgeslagen gegevens van een website om de site sneller weer te kunnen geven.

Call To Action / CTA – Tekst of een knop om een bezoeker te bewegen nu actie te ondernemen.

Captcha – Een korte vraag of tekst bij de invoer van gegevens om spam en nepbezoekers (computerbots) tegen te gaan.

Cascading Style Sheets/ CSS – Webtaal voor de opmaak van webpagina’s

Click through Rate / CTR – Het aantal keren dat is doorgeklikt op je advertentie ten opzicht vaan het aantal vertoningen

Content Dripping – De toegang tot bepaalde content over een langere periode uitsmeren, bijvoorbeeld in een lesomgeving waarbij de leerling iedere week een nieuwe les krijgt.

Content Management Systeem / CMS – Een geautomatiseerd datasysteem om teksten, afbeeldingen en andere media te ordenen en te tonen. WordPress is een CMS.

Content Spinning – Zie Article Spinning

Conversion / Conversie – De actie van een bezoeker op een bepaalde pagina of CTA.

Conversion Rate / Conversie Ratio – Het percentage van mensen die converteren op een bepaalde site of CTA.

Cookie – Een korte tekstcode op de lokale computer die webpagina’s gebruiken om bezoekersgedrag te registreren. Bijvoorbeeld login gegevens of welke pagina is bezocht of welke product is bekeken.

Cost per click / CPC – De kosten van je advertentie per keer dat is doorgeklikt.

Crawler – Een geautomatseerde taak om webpagina’s te indexeren of gegevens van webpagina’s af te halen.

UP ↑

 

D

Dedicated Hosting – Website hosting die niet gedeeld is met andere bedrijven waardoor de website sneller getoond kan worden. Een dure vorm van webhosting.

Deep Linking – Een backlink naar een bepaald artikel of product op een website in plaats van de homepage.

Down Sell – Een goedkoper product dat wordt aangeboden indien een bezoeker een bepaald product niet heeft gekocht.

Drip Feed – Zie Content Dripping

UP ↑

 

E

Ebook – Digitale versie van een boek

Ecommerce – Online verkoop van producten of diensten

Email List - Zie mailinglijst

Email Marketing – Marketing waarbij emails worden gebruikt om nieuwe informatie toe te sturen of producten aan te bieden.

Email Sequence – Serie van emails om vertrouwen op te bouwen of een product aan te prijzen.

External Link – Een link naar een andere pagina vanaf jouw website.
UP ↑

 

F

FAQ / Frequently Asked Questions – De meest gestelde vragen en hun antwoorden.

Facebook Pixel – Tracking code van Facebook om bezoekersgedrag te registreren. Hiertoe moet een stukje code op je website worden geplaatst.

Features – Eigenschappen van een product, niet te verwarren met Benefits

Follow Up email – De geautomatiseerde emails die een gebruiker ontvangt nadat hij zich heeft aangemeld.

Front End Product – Het eerste product in een salesfunnel, meestal gratis of heel goedkoop om vertrouwen op te bouwen en het Back End Product te kunnen verkopen.

Funnel / Fuik – Een veelal geautomatiseerd proces om een bezoeker via emails, websites en aanbiedingen te verleiden producten te kopen.
UP ↑

 

g

Google Analytics – Zelfstandige Google voor data analyse van het bezoekersgedrag. Hiertoe dient een stukje HTML en javascript code op de website te worden toegevoegd.

Google Penalty – Straf van Google wegens ontoelaatbaar zoekmachine optimalisatie gedrag. Bijvoorbeeld door zeer vel backlinks in korte tijd aan te maken. Een webpagina kan op grond hiervan uit de zoekresultaten verdwijnen.

Guest Post / Gastblog – Een blog door een andere blogger op jouw blog website.
UP ↑

 

H

Hits – Het aantal keren dat je website is bezocht. Een persoon kan meerdere hits veroorzaken

Hypertext Markup Language / HTML – Webtaal waar website in zijn opgebouwd.
UP ↑

 

I

Impression – Aantal keren dat je advertentie is getoond.

Internet Marketing – Marketing op Internet om producten te verkopen, door emails, adverteren, content, funnels.

Internal Link – Een backlink op je eigen website van de ene pagina naar een andere pagina.
UP ↑

 

K

Keyword – Belangrijk woord op een webpagina waarop je in zoekmachines gevonden wilt worden.

Keyword Research – Onderzoek naar sterke Keywords om artikelen op te schrijven zodat de website beter gevonden wordt in zoekmachines.
UP ↑

 

L

Landing Page / Landingspagina – De pagina waar je wilt dat bezoekers ls eerst komen en verleid worden door een duidelijke CTA, gewoonlijk om hun emailgegevens te krijgen.

Lead Magnet – Een cadeau voor een bezoeker om zijn emailgegevens achter te laten

Link – De verwijzing van een pagina naar een andere pagina of product

Link Building – Het aanmaken van backlinks om beter gevonden te worden in zoekresultaten.
UP ↑

 

M

Mailinglijst – Een veelal online opgeslagen lijst van emailadressen. Wordt verzorgd door Autoresponders.

Membership Site – Afgeschermd deel van je website waarbinnen cursussen of producten worden aangeboden.

Meta Description – Gegevens in de paginacode om browsers te vertellen hoe deze de pagina moeten tonen. Bijvoorbeeld de titel of auteur van een pagina.

Missie – Hoger doel van een onderneming om op termijn te bereiken.
UP ↑

 

N

Niche market – Een bepaald stukje van de markt waar je je op richt.

Nieuwsbrief / Newsletter – Regelmatige email om nieuwe content of producten aan te kondigen.

NoFollow – Code of Tag om zoekmachines te vertellen dat ze de links op je site niet moeten volgen. Veelal gebruikt bij affiliate marketing.

NoIndex – Code of Tag om zoekmachines te vertellen dat ze de pagina niet moeten indexeren. Veelal gebruikt bij tijdelijke verkooppagina’s of afgeschermde content zoals lesmateriaal.
UP ↑

 

O

Online Marketing – Zie Internet Marketing

Online Training – Online cursus of membership product.

Onsite SEO – Het optimaliseren van een website zodat deze beter vindbaar wordt in zoekmachines

Opt In / Optin – Het achterlaten van emailgegevens door een bezoeker.

Opt In Form / Optin Formulier – De plaats waar een bezoeker zijn email en naamgegevens kan achterlaten. Veelal 2 invulvelden en een CTA knop voor het verzenden van de gegevens.

Organisch verkeer – Het verkeer dat op een website komt zonder advertenties
UP ↑

 

P

Page Rank – De waarde die Google geeft op basis van hun algoritmes om de autoriteit van je website weer te geven. 0 = laagste ranking, 9 = hoogste ranking, deze laatste hebben maar een handje vol pagina’s zoals Google, Youtube, Wikipedia.

PDF – Veelgebruikt bestandsvorm van Adobe om documenten via internet te verspreiden.

Penalty – Zie Google Penalty

PHP – Programmeertaal voor webpagina’s

Plugin – Extern stukje software dat op een website kan worden geïnstalleerd om een bepaalde handeling of taak te verrichten.

Podcast – Blog in de vorm van audio

Popup – Een scherm dat over een webpagina verschijnt om een bepaalde reactie uit te lokken.
UP ↑

 

Q

Quotes – Plaatjes met korte motiverende teksten, veelal op Facebook en Instagram
UP ↑

 

R

Redirect – Automatisch doorverwijzen naar een andere webpagina

Responsive – Term die wordt gebruikt om aan te geven dat een webpagina op alle mobiele apparaten goed te bekijken is.

Robots.txt – Klein bestand op een website die zoekmachines verteld hoe ze de website moeten indexeren.
UP ↑

 

S

Sales Funnel – Een serie emails en webpagina’s om een bezoeker te verleiden een product te kopen.

Sales Page / Verkooppagina – Een aparte pagina in een Sales Funnel waar het product feitelijk wordt aangeboden.

Scam – Website of webwinkel die niet feitelijk niet bestaat en nooit producten toestuurt. Bedoeld om naïeve webgebruikers te belazeren.

Search Engine Optimalisation / SEO – Het optimaliseren van een webpagina en backlinks om beter gevonden te worden in zoekresultaten.

Shared Hosting – Gedeelde serverruimte. Veelal aangeboden door goedkopere hostingbedrijven. Doordat meerdere webpagina’s gebruik maken van dezelfde servers zijn pagina’s op trager.

Sharing – Het delen van content op Social Media door bezoekers

Site speed – De snelheid van een website wanneer deze wordt bezocht. Bezoekers haken af wanneer een website te lamgzaam inlaadt.

Sitemap – Een index van alle pagina’s op je website om bezoekers en zoekmachines te helpen de pagina’s op je site te vinden.

Social Bookmark – Een bookmark naar je website op sociale media zoals Reddit.

Social Media – Alle communicatieplatforms waar gebruikers content met elkaar kunnen delen, met uitzondering van blogs en fora.

Spam – Reclame emails met enig doel iets te verkopen.

Split Testing – Het testen van meerdere webpagina’s of emails om te zien welke het beste converteert zodat daarna de meest optimale webpagina of email kan worden gekozen.

Subscriber – Een persoon die zich via een optin aanmeldt en op een mailinglijst komt.
UP ↑

 

T

Target Audience / Doelgroep – De doelgroep waar jij je op richt met je website of product.

Tracking Code – Stukje code op de website dat door Google of Facebook wordt gebruikt om het gedrag van bezoekers op je website te registreren.

Traffic – Het verkeer op je webpagina bestaande uit betaald verkeer door advertenties en organisch verkeer.

Tripwire – Een heel goedkoop product om een subscriber te verleiden een product te kopen en een betalende klant te worden.
UP ↑

 

U

Upsell – Het aanbieden van een tweede of derde product nadat een eerste aankoop heeft plaatsgevonden.

URL – Het webadres waarmee een website kan worden gevonden.

User / Gebruiker – iemand die is aangemeld voor je online training of product.
UP ↑

 

V

Visie – Hoger doel dat je nastreeft met je onderneming om iets bij te dragen aan de wereld.

Vlog – Videoblog, kan zowel op je eigen website als op youtube.

Vlogger – Iemand die regelmatig videoblogs maakt.
UP ↑

 

W

Webinar – Al dan niet live training of cursus

Webmaster – De eigenaar van een website

Webmaster Tools – Tool van Google voor Webmasters

White Hat SEO – Legitieme manier om backlinks te maken en SEO toe te passen.

WordPress – Veel gebruik Content management systeem
UP ↑

 

X

XML sitemap – Databestand om zoekmachines te vertellen welke pagina's moeten worden geïndexeerd.
UP ↑

 

Y

Yoast – Plugin voor WordPress om simpel en zeer gericht zoekmachine optimalisatie toe te passen binnen je blogs. (Must have voor WordPress gebruikers!)
UP ↑

 

#

404 error – Een error die een server geeft indien een pagina niet gevonden wordt (pagina is verwijderd of bestaat niet).
UP ↑

 

 

Ere wie ere toekomt. Deze lijst is mede samengesteld op basis van Matthew Woodwards lijst.

Vergeet niet om deze blog te delen.


Bastiaan
Bastiaan

Hi, ik ben Bastiaan de Koning. Online Marketing Trainer, Spreker, Coach, Kajabi Expert, Oprichter Kajabi-Users.nl en de Kajabi-iDeal betaalplatform LinktoPay. Ik adviseer mkb en ondernemers hoe je snel professionele online cursussen kan maken en kan verkopen, binnen een professionele cursus omgeving.